НАЧАЛО

Началникът на Националния военен университет „Васил Левски“ бриг. ген. Иван Маламов и директорът на Професионалната гимназия по ядрена енергетика „Мария Кюри“ в Белене инж. Мая Гъркова подписаха меморандум за сътрудничество и партньорство. Двете учебни институции ще си партнират в обучението и практическата подготовка на курсанти, студенти, докторанти, специализанти и ученици, както и при акредитация и поддържане на системата за управление на качеството на обучение. „За мен е изключително удоволствие, че в този ден имам възможността да Ви поднеса поздрави от името на академичната общност на Националния военен университет „Васил Левски”, както и от свое име по повод 35-та годишнина от създаването на Професионалната гимназия по ядрена енергетика „Мария Склодовска-Кюри“! Успехът на всяко училище е в качеството на обучението, силата на творческия дух и не на последно място в изграждането и формирането на личности с качества“, каза в приветствието си бриг. ген. Иван Маламов. „Сътрудничеството ни с Националния военен университет е логичната крачка, към качественото образование. Връзката училище – университет е о... целия текст »

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Годишен отчет на ДБ за 2021г.

Годишен отчет на ДБ за 2021 година> изтегли файла

Изпълнение на ДБ за четвъртото тримесечие на 2021 година

Изпълнение на ДБ за четвъртото тримесечие на 2021 година> изтегли файла>

Информация за родители и ученици

Декларации за неинвазивен тест на ученици.> изтегли файла> изтегли файла   линк с информационни видео материали за тестването на децата и учениците за COVID-19. https://youtu

Проект "Ученически практики - 2"

Стартират дейности по проект BG05M20P001-2.015-0001,,Ученически практики-2‘‘,финансиран от Оперативна програма,,Наука и образование за интелигентен растеж‘‘ Проектът дава допъ

СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ

Нови стипендианти на Атомната електроцентрала Препратка към Сайта на "АЕЦ Козплодуй" https://kznpp.org/bg/novini/506-NOVI-STIPENDIANTI-NA-ATOMNATA-TsENTRALA?fbclid=IwAR3OR0CA-6WeW

Съобщение за ОРЕС - 26.11.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ За учениците от 8 до 12 клас на ПГЯЕ „М. С. Кюри” – гр. Белене учебните занятия от 29.11.2021г. /понеделник/ продължават в електронна среда, в платформата на Microsof

АТОМНАТА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА ПОДКРЕПЯ ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Цялото списание може да разгледате на адрес: https://www.kznpp.org/upload/29563/PA_05_2021.pdf?inline=1&fbclid=IwAR3k7CmCcP3zAAjqOuB8ilvBONhjbizVuf-X4KCxhYZFEKmE-CMTIy2xxHk

УЧЕНИЦИ ОТ ПГЯЕ - БЕЛЕНЕ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

УЧЕНИЦИ ОТ ПГЯЕ – БЕЛЕНЕ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ Александра Димитрова и Радослав Коев представиха доклад на научната конференция „Радиационната безопасност в съв

Съобщение за ОРЕС - 22.11.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ За учениците от 8 до 12 клас на ПГЯЕ „М. С. Кюри” – гр. Белене учебните занятия от 22.11.2021г. /понеделник/ продължават в електронна среда, в платформата на Microsoft

Съобщение за ОРЕС - 15.11.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ За учениците от 8 до 12 клас на ПГЯЕ „М. С. Кюри” – гр. Белене учебните занятия от 15.11.2021г. /понеделник/ продължават в електронна среда, в платформата на Microso