НОВИНИ

Проект "Подкрепа за успех"

Проект „Подкрепа за успех” в ПГЯЕ „М. С. Кюри” – гр. Белене стартира в началото на м. май 2019г. Сформираха се 4 групи, които проведоха занятия за периода от 07.05.201

Прием на документи след 7 и 8 клас за учебната 2017/2018г.

ИЗБЕРИ ПРОФЕСИЯ! ГАРАНЦИЯ ЗА ПО-ПРЕСТИЖНА РАБОТА, ТРАМПЛИН ЗА УСПЕШЕН СТАРТ В ЖИВОТА! ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА, УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА ПРИЕМ:   СЛЕД VII-МИ КЛАС Срок на обучени

Обществен съвет към ПГЯЕ "М. С. Кюри"

Със заповед на Директора е определен конкретния брой на ОС - 5 члена (1 представител на финансиращия орган, 3-ма представители на родителите и 1 представител на работодателите). На 29.11. 2016 г. с

Подготовка за ДЗИ по БЕЛ - МСБ и Подготовка за ДЗИ по БЕЛ - ЕИ

Две групи от по 8 ученици. Цел на обучението: Да се подпомогне успеваемостта на учениците на държавни зрелостни изпити по БЕЛ. Очаквани резултати: повишаване на успеха по БЕЛ и успешно представяне

Клуб "Да направим училищния ни двор красив и зелен"

Група за занимания по интереси от 12 ученици. Цел на обучението: Облагородяване на дворните пространства около сградата на училището. Възпитаване у децата чувство за принадлежност и отговорност. Ра

Клуб "Арт - маникюр"

Група за занимания по интереси със 7 ученици. Цел на обучението: Да възпитаме и изградим у младите момичета специално отношение към техните ръце и нокти. Постигане устойчивост на интересите на учен

Клуб "Бърза и лесна закуска"

Група за занимания по интереси с 8 ученици. Цел на обучението: Създаване на условия за придобиване на нови знания, умения, творчески потенциал и навици за здравословно хранене и естетично подреждан

Проект "Твоя час"

В началото на учебната 2016/2017 г. стартира проект "Твоя час",  по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж". Врезултат, от проведените анкетни проучвания между учен

Прием на документи след 7 клас за учебната 2016/2017 г.

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ   ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В УЧИЛИЩАТА СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 Г.   РАБОТНО ВРЕМЕ: ВС

» архив