Новини

АТОМНАТА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА ПОДКРЕПЯ ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Цялото списание може да разгледате на адрес:

https://www.kznpp.org/upload/29563/PA_05_2021.pdf?inline=1&fbclid=IwAR3k7CmCcP3zAAjqOuB8ilvBONhjbizVuf-X4KCxhYZFEKmE-CMTIy2xxHk