Новини

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно Заповед на МЗ и МОН обучението продължава електронно на 1 и 2 април за всички ученици от 8 до 12 клас. Пролетна ваканция за учениците от 8, 9, 10 и 11 клас е от 3 април до 11 април. За учениците от 12 клас пролетната ваканция е от 8 април до 11 април, а обучението на  5, 6 и 7 арпил е в електронна среда.

Бъдете здрави!