НАЧАЛО

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Обществен съвет към ПГЯЕ "М. С. Кюри"

Със заповед на Директора е определен конкретния брой на ОС - 5 члена (1 представител на финансиращия орган, 3-ма представители на родителите и 1 представител на работодателите). На 29.11. 2016 г. с

Подготовка за ДЗИ по БЕЛ - МСБ и Подготовка за ДЗИ по БЕЛ - ЕИ

Две групи от по 8 ученици. Цел на обучението: Да се подпомогне успеваемостта на учениците на държавни зрелостни изпити по БЕЛ. Очаквани резултати: повишаване на успеха по БЕЛ и успешно представяне

Клуб "Да направим училищния ни двор красив и зелен"

Група за занимания по интереси от 12 ученици. Цел на обучението: Облагородяване на дворните пространства около сградата на училището. Възпитаване у децата чувство за принадлежност и отговорност. Ра